Witaj w gminie Jastrowie!

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. Twoje dziecko jest nowym mieszkańcem Gminy i Miasta Jastrowie? Jeśli tak, to weź udział w akcji promocyjnej WITAJ W GMINIE JASTROWIE! Otrzymasz pakiet powitalny ? upominki, które stanowić będą dla dziecka pamiątkę.

Narodziny dziecka to piękny i pełen niezwykłych wzruszeń moment dla najbliższej rodziny, ale również ważna chwila dla lokalnej społeczności, bowiem tego dnia powiększa się grono mieszkańców gminy.  

 Gratulując rodzicom narodzin potomka, a tym samym pragnąc przywitać nowo narodzonego mieszkańca gminy Jastrowie zorganizowano akcję promocyjną ?WITAJ W GMINIE JASTROWIE!?.  

?Na ręce rodziców każdego nowo narodzonego mieszkańca, który zostanie zameldowany na pobyt stały na terenie Gminy i Miasta Jastrowie, wręczone zostaną powitalne pakiety. W skład takiego pakietu ? wraz z listem gratulacyjnym ? wchodzą upominki, które stanowić będą dla dziecka pamiątkę. Są to body niemowlęce, czapeczka niemowlęca, personalizowana metryczka, podarunkowa karta biblioteczna oraz Informator Jastrowskiej Rodziny ? kompendium wiedzy skierowane do jastrowskich rodzin ? mówi Małgorzata Krause z UGiM w Jastrowiu. ? Pojawienie się nowych obywateli gminy i miasta Jastrowie to nasza przyszłość i nadzieja. Akcja ma na celu podkreślenie tego wyjątkowego momentu ? dodaje.

Aby uczestniczyć w programie i otrzymać pakiet powitalny rodzic/opiekun prawny musi w terminie do 6 miesięcy od daty urodzenia się i zameldowania na pobyt stały dziecka na terenie gminy i miasta Jastrowie, złożyć stosowny wniosek do Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie.

Wniosek (oraz regulamin akcji) ? do pobrania na stronie www.jastrowie.pl Można go złożyć osobiście, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy i Miasta Jastrowie ul. Gdańska 79 64-915 Jastrowie, lub w inny, uzgodniony z organizatorem akcji.

WAŻNE. Akcja skierowana jest do wszystkich nowo narodzonych mieszkańców gminy i miasta Jastrowie, urodzonych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do odwołania.

(Red.)/UGiM Jastrowie