WIZYTA NAUCZYCIELI Z RUMUNII W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile, WOLF SECURITY, Akademia Wojskowa Colegiul National Militar “Al. I. Cuza” realizują wspólny projekt  „Klasy Mundurowe na różnych szczeblach kształcenia zawodowego” w ramach unijnego programu Erasmus Plus.

Polega on na podniesieniu kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia zawodowego przyszłych kandydatów do wojska. Celem tego projektu jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami, mająca na celu wypracowanie modelu kształcenia służb wojskowych, adekwatnego do potrzeb rynku pracy.

W ramach realizacji tego projektu grupa nauczycieli z Zespołu Szkół przy Teatralnej gościła już w tym roku w Rumunii, w mieście Konstanca.
Niedawno miała miejsce rewizyta. Jednym z punktów programu była wizyta nauczycieli z Rumunii w  Starostwo Powiatowe w Pile, gdzie uczestniczyli w spotkaniu ze starostą pilskim Eligiuszem Komarowskim oraz wicestarostą Arkadiuszem Kubichem.

– Takie projekty podnoszenia kompetencji nauczycieli w ramach współpracy międzynarodowej z pewnością mają wpływ na wypracowywanie nowych metod kształcenia uczniów profili wojskowych i lepsze przygotowanie ich do rynku pracy – podsumowuje starosta.

powiatpilski