Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie skutecznie sięga po unijne pieniądze

Czarnków Najnowsze Wydarzenia

CZARNKÓW. Bardzo dobre wiadomości dotarły do Czarnkowa z Narodowego Centrum Kultury. Wczoraj ogłoszone zostały wyniki konkursu grantowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Celem konkursu było wyposażenie domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski w kompetencje i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt. Udział w konkursie nie wymagał żadnego wkładu własnego.

Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców. Wśród nagrodzonych znalazło się Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie.

Wniosek pod nazwą „Czarnkowskie Centrum Kultury Cyfrowej” otrzymał dofinansowanie w wysokości 167.900 zł. Środki te przeznaczone będą na zakup sprzętu takiego jak m.in.  laptopy, komputery, skanery, kamery, aparaty czy pętle indukcyjne, ułatwiające korzystanie z dóbr kultury osobom niepełnosprawnym. Planowane są również szkolenia w zakresie prowadzonej animacji i edukacji kulturalnej.

Możliwe będzie m.in. prowadzenie relacji on-line z wydarzeń kulturalnych oraz  warsztatów on-line dla grup działających przy MCK. Planowana też jest digitalizacja zasobów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz ich udostępnianie w celach edukacyjnych i naukowych. Możliwe będzie tworzenie wirtualnych spacerów po wystawach i atrakcjach naszej małej ojczyzny w plenerze.

Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych. Termin zakończenia projektu mija 30 czerwca 2022 r.

Jan Pertek
MCK Czarnków