Wizyta Pani Minister

Chodzież Najnowsze Polityka Wydarzenia

MARGONIN/ROGOŹNO Minister Marlena Maląg spotkała się z mieszkańcami.

Prawie 3 mln zł na realizację 25 projektów w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 trafi w tym roku do województwa wielkopolskiego. W czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg odwiedziła Margonin i Rogoźno, gdzie wręczyła promesę Fundacji Rozwój Zbyszewic, która otrzymała dofinansowanie z programu.

Podczas czwartkowej wizyty w województwie wielkopolskim minister rodziny pracy i polityki społecznej Marlena Maląg odwiedziła m.in. Margonin i Rogoźno, gdzie mówiła o wsparciu dla przedsiębiorców, programach społecznych oraz o Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

? W tym roku z terenu województwa wielkopolskiego wsparcie finansowe w ramach programu ASOS otrzymało 25 projektów na kwotę 2,7 mln zł. Projekty te obejmują swoimi działaniami prawie 5 tys. osób starszych, w tym 400 z niepełnosprawnością ? mówiła podczas wizyty w Margoninie minister Marlena Maląg.

To m.in. zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin, zajęcia w obszarze kultury i sztuki, promujące aktywność fizyczną osób starszych oraz aktywność turystyczno-rekreacyjną, budowanie sieci społecznych, w tym wolontariat wewnątrz i międzypokoleniowy. To także rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych czy edukacyjnych.

W trakcie spotkania szefowa resortu rodziny wręczyła promesę Fundacji Rozwój Zbyszewic, która otrzymała dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. To 170 tys. zł na realizację projektu ?Aktywny senior bogactwem społeczeństwa?.

Minister Maląg mówiąc o programach społecznych poinformowała, że w ramach sztandarowego programu ?Rodzina 500+? do polskich rodzin trafiło ponad 110 mld zł. Przypomniała też, że od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie ?Dobry start? drogą elektroniczną.

W latach 2016-2019 z projektów ASOS skorzystało blisko 9 tys. seniorów z Wielkopolski.

? Od 2016 do 2019 roku na terenie województwa wielkopolskiego zrealizowano 58 projektów na blisko 6 mln zł. Finansowane ze środków ASOS projekty objęły swoimi działaniami blisko 9 tys. osób starszych. Wśród nich było ok. 1 150 osób z niepełnosprawnością. Liczby te pokazują, jak ważne i potrzebne jest wspieranie aktywności seniorów, włączanie ich w życie lokalnej społeczności, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa ? wskazała minister Marlena Maląg.

W ramach tegorocznej edycji programu ASOS dofinansowanie obejmie ponad 300 projektów na łączną kwotę blisko 38 mln zł.

W sumie w latach 2016-2019 w całej Polsce w ramach programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1400 projektów, z których skorzystało prawie 573,5 tys. osób ? w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

 Mówi minister Marlena Maląg:Społeczeństwo polskie starzeje się w tempie dotąd niespotykanym, a to rodzi przed nami wiele nowych wyzwań. Badania pokazują, że chociaż w porównaniu do roku 2015 udział w aktywnościach społecznych wśród osób starszych wzrósł, wciąż w Polsce mniej osób starszych niż w innych krajach UE angażuje się np. w prace społeczne, wolontariat, regularnie ćwiczy czy bierze udział w różnego rodzaju projektach edukacyjnych.

Dlatego tak ważne jest wspieranie różnego rodzaju inicjatyw na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się, które pozwalają zaangażować coraz to większą grupę osób starszych, tak  by nasi seniorzy pozostawali jak najdłużej samodzielni i aktywni.

Ogłosiliśmy konkurs ofert do Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja na rok 2020. Do wzięcia jest aż 40 mln zł. Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do nawet 200 tys. zł.

Materiały prasowe