Czy jest zapotrzebowanie na skwery miododajne?

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

PIŁA. Trwa rewitalizacja terenu przyległego bezpośrednio do deptaku przy ulicy Elizy Orzeszkowej. Na powierzchni blisko 2500m² posadzonych zostanie ponad 1000 krzewów i 30 drzew. Zadanie za prawie 100 000 złotych realizuje Zarząd Dróg i Zieleni.

Skwer miododajny jest doskonałym uzupełnieniem przestrzeni w tym rejonie. Posadzone zostaną tu: pęcherznica kalinolistna odm. „Luteus” i „Dragon”, budleja Dawida i tawuła billarda. Pozostały teren będzie trawiasty. Dosadzonych zostanie także 30 drzew – kasztanowców czerwonych „briotii”.

Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie wysokości 91 698 złotych ramach programu Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Warto przypomnieć, że pierwszym etapem prac w tym rejonie był remont parkingu przeprowadzony we współpracy z Pilską Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową. Kolejnym etapem był remont deptaku, którego głównym założeniem było utworzenie bezpiecznego pieszego ciągu między ulicami Wyspiańskiego i Żeromskiego. Dodatkowo żeby zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie szkoły podstawowej, na ul. Żeromskiego powstało wyniesione przejście dla pieszych.  Kosz inwestycji to 326 000 złotych.

W ubiegłym roku w ramach dofinansowania z Błękitno-zielonych inicjatyw dla Wielkopolski utworzony został park sensoryczny przy ulicy Rodakowskiego, w ramach którego kupiliśmy nowe urządzenia zabawowe – tablice muzyczne i manipulacyjne dla dzieci i posadziliśmy różne gatunki roślin, które intensywnie oddziałują na zmysły młodych odkrywców. Wówczas koszt inwestycji wyniósł 75 000 złotych.

Błękitno-zielonych inicjatyw dla Wielkopolski to projekt, którego zadaniem jest wspieranie projektów mających na celu zachowanie oraz zwiększenie terenów zielonych, mające przyczynić się do poprawy jakości wód płynących oraz stojących, eliminacji zanieczyszczenia środowiska oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

pila.pl