Wmawiają nam choroby i zarabiają na “niby” leczeniu

Najnowsze Piła

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów radzi: Uważajmy na niekorzystne umowy na usługi medyczne. Oto przykład jednej z nich:

?W połowie lipca dostałem zaproszenie na darmowe badanie stanu zdrowia. Po przybyciu na miejsce, przedstawiciele firmy bardzo ciepło nas przyjęli, było około 50 osób. Rozpoczęli badania, okazało się, że stan mojego zdrowia jest zagrożony. Zaprosili na indywidualne konsultacje do osobnego stolika i zaproponowali pobyt rehabilitacyjny w ośrodku oraz program uzdrawiający wraz z opieką medyczną.To wszystko za prawie 6 tys. zł.  Po powrocie do domu pokazałem wnukom jakie mnie szczęście trafiło, jednak byli innego zdania. Natychmiast kazali mi zrezygnować z umowy, stwierdzili, że to oszustwo. Zadzwoniłem do tej firmy, ale powiedzieli mi, że są to umowy medyczne, od których nie można odstąpić.

Co robić?? ? Jan z Piły

-Seniorzy coraz częściej otrzymują zaproszenia na rzekomo ?bezpłatne? badania, które w rzeczywistości są pokazem handlowym. Firmy chcą wykorzystać to, że nie można odstępować od umów o usługi medyczne zawarte poza lokalem. Ministerstwo Zdrowia w swojej opinii na temat tego typu usług zwraca uwagę, że oferując abonamenty medyczne, przedsiębiorca jedynie pośredniczy miedzy pacjentem a przychodnią. Po drugie, podmiot świadczący usługi medyczne powinien być wpisany do rejestru podmiotów leczniczych. W przedmiotowej sprawie, Konsument zawarł umowę z przedsiębiorcą, który pośredniczy, zatem Pan Jan ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Jednak żeby było to możliwe i skuteczne, należy w terminie 14 dni od otrzymania towaru wysłać sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Sprzedawca musi zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia. Przedsiębiorca ma obowiązek udostępnienia wzoru i poinformowania Konsumenta o takiej możliwości. Jeżeli tego nie zrobi, uprawnienie do odstąpienia wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy – wyjaśniaAleksandra Pęska ? Świergosz, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 Warto wiedzieć:

rzecznik.konsumentow@powiat.pila.pl

Starostwo Powiatowe w Pile, pok. nr 18 (parter)

(WM)