WOLNI OD UZALEŻNIEŃ

Najnowsze Wałcz Wydarzenia Zdrowie

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wałczu byli organizatorami konkursu pod nazwą „Wolni od uzależnień”. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach, a patronat nad nim objął Wójt Gminy Wałcz.

Do konkursu plastycznego zaproszeni zostali uczniowie klas od V do VII szkół funkcjonujących na terenie gminy Wałcz.  Celem konkursu było między innymi: kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości społecznych, promowanie stylu życia wolnego od alkoholu, nikotyny, narkotyków i przemocy, promowanie wspólnych, bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami, kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia, rozwijanie kreatywności i zainteresowań plastycznych oraz inspirowanie do tworzenia oryginalnych prac plastycznych, promujących zdrowy styl życia.

Prace- uczestnicy mogli wykonać dowolną techniką plastyczną, przy użyciu kredek, farb lub flamastrów formatu A4. Do Komendy Powiatowej Policji w Wałczu nadesłano blisko 30 bardzo ciekawych prac, co sprawiło nie lada trudność w wyborze tych najlepszych. Z uwagi na wysoki poziom uczestników, komisja postanowiła oprócz wyboru trzech pierwszych miejsc, wyłonić dodatkowo trzy wyróżnienia.  O terminie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu i wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani niebawem.

Oto zwycięzcy:

I miejsce – Krystian Grabczewski Szkoła Podstawowa w Gostomi
II miejsce – Nikola Wawrzysz Szkoła Podstawowa w Gostomi
III miejsce – Wanessa Narodowska Szkoła Podstawowa w Gostomi

wyróżnienia:

– Alicja Juszczak  Szkoła Podstawowa w Dębołęce
– Marta Hankiewicz Szkoła Podstawowa w Szwecji
– Hubert Trynkos Szkoła Podstawowa w Gostomi

KPP Wałcz