WOŚP 2023 | RCK szuka wolontariuszy

Interwencje kraj Piła Wydarzenia

Wszyscy, którzy chcą zostać wolontariuszami podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy proszeni są o rejestrowanie się przez stronę internetową: iwolontariusz.wosp.org.pl (id sztabu: #396)

Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji pod adresem: https://www.wosp.org.pl/final/dla-wolontariuszy

Pytania odnośnie rejestracji proszę przysyłać na adres: info@rck.pila.pl

Rejestracja kandydatów na wolontariuszy trwać będzie do 20 grudnia 2022 roku.

  • Firmy, chcące kwestować w swojej siedzibie zobowiązane są do posiadania Firmowej Puszki Sztabowej. Rejestracja Firmowej Puszki Sztabowej odbywa się poprzez stronę iwolontariusz.wosp.org.pl (ilość miejsc ograniczona).
  • Podmioty chętne do ustawienia stoiska podczas Finał w siedzibie Sztabu, proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu Regionalnego Centrum Kultury (ilość miejsc ograniczona).
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!

__________________________________

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Jak wynika z najnowszych badań w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc.Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zagażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

W ramach 31. Finału WOŚP fundacja planuje kupić:

  • urzadzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwosci metodą mikrorozcienczeń
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych
źródło: RCK, wosp.org.pl
WOŚP 2023 | RCK szuka wolontariuszy – UM Piła (www.pila.pl)