Altana w Parku odzyska dawny urok

Interwencje Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

Rozpoczęły się prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkowej altanie w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica. Mają one na celu przywrócenie pierwotnej estetyki oraz stanu technicznego obiektu i dotyczą zarówno elementów murowanych, jak i konstrukcji stalowej oraz ornamentyki.

Prace te odbywają się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zostaną zakończone jeszcze w tym roku.

Altana w Parku odzyska dawny urok – UM Piła (www.pila.pl)