WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU “LICZYMY ZAWODOWO”

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia

W Zespole Szkół Budowlanych w Pile podsumowano V Powiatowy Konkurs Matematyczny „Liczymy Zawodowo”, w którym udział wzięli uczniowie z ośmiu szkół średnich. Nagrody wręczył Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski:  
– Gratuluję szerokiej wiedzy matematycznej i uzyskania wysokich wyników w konkursie, a nauczycielom dziękuję za trud włożony w przygotowanie młodzieży do konkursu.  


Nagrodzone zespoły:
1. miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w składzie: Jagoda Wika i Marcin Konysz
2. miejsce ex aquo: Zespół Szkół Technicznych w Pile w składzie: Oskar Walczak i Dawid Przybylski
Zespół Szkół  im. Stanisława Staszica w Pile w składzie: Marek Szypura i Krzysztof Kleszcz
3. miejsce: Zespół Szkół Budowlanych w Pile w składzie: Kamil Fonrath i Jakub Kowalski
4. miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile w składzie: Patrycja Osajda i Claudia Eder.

Podsumowano także konkurs „Liczymy zawodowo Junior”  skierowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych.
Laureaci:
Filip Kamieński SP im. Jana Pawła II w Ujściu
Cezary Widawski SP w Skórce
Nikola Gładych  SP im. Jana Pawła II w Ujściu


źródło: https://www.powiat.pila.pl/aktualnosci/5137,wreczenie-nagrod-laureatom-konkursu-liczymy-zawodowo