Strzelcy rodzinnie i charytatywnie

Chodzież Najnowsze Wydarzenia
Lokalne środowisko miłośników strzelectwa w ostatnim czasie aktywizowało się nie tylko w zakresie promocji sportu strzeleckiego, ale też w ramach działalności charytatywnej. W pogodny poranek i popołudnie 1 maja na terenie strzelnicy Hubertus w Chodzieży odbyły się Zawody Majowe z Nadnoteckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego.
Wydarzenie, poza kolejną okazją do “odstrzelenia” startów na rzecz utrzymania licencji zawodniczej PZSS, dawało też możliwość pewnego podsumowania dotychczasowej działalności w bieżącym roku. Skupiała się ona nie tylko w kierunku szkoleniowym i organizacji imprez sportowych, ale i inicjatywach na rzecz dotkniętej wojną Ukrainy oraz dla naszych rodaków na dawnych
Kresach Wschodnich.
Poza jak zawsze rodzinną atmosferą aktywnego spędzania czasu, uwagę zwracała rekordowa frekwencja strzelców i ich bliskich, sięgająca ponad 100 osób.
Członkowie i sympatycy NSS wzięli udział w różnych konkurencjach broni długiej, krótkiej i strzelby gładkolufowej. Na pewno cieszyły uzyskane indywidualne wyróżnienia własne w klasyfikacji wyników końcowych, pozytywna energia, płynąca od ludzi, których łączy wspólna pasja. Jak zawsze nie obyło się też bez nagrodzenia na podium najlepszych uczestników poszczególnych rywalizacji, wszyscy zaś zgromadzeni razem ze swoimi bliskimi – mogli skorzystać z tradycyjnie świetnego cateringu.
Ponadto podsumowano tegoroczną kilkumiesięczną intensywną działalność Stowarzyszenia. Przede wszystkim na uwagę zasługuje połączenie w tym roku walorów sportu strzeleckiego z celem pomocowym. Zgodnie z pierwotnym założeniem, opłaty startowe zawodników za udział w wcześniejszych wiosennych zmaganiach (również organizowanych na chodzieskim obiekcie) przewidziane zostały w znacznej części na pomoc Kresowiakom. Natomiast po rosyjskiej napaści na Ukrainę – już na etapie przygotowań do imprez, zgodnie zdecydowano o ustanowieniu w regulaminach marcowych zawodów „Dzień Kobiet” dodatkowej kategorii konkurencji charytatywnej „Pistolet Wojskowy”. Koszty startowe strzelców uczestniczących w zmaganiach, przewidziane zostały do przekazania na pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów. Ponadto też wszyscy zgromadzeni mogli brać udział w ogólnej zbiórce środków na
pomoc dla Ukrainy. Jednocześnie, już w dniu marcowych zawodów, kolegium obsady sędziowskiej imprezy – jednogłośnie zdecydowało o przekazaniu ekwiwalentu za sędziowanie w całości również na przewodni cel pomocowy.
Należy zaznaczyć, iż w okresie lutego i marca, nadnoteccy miłośnicy strzelectwa czynnie zaangażowali się w wsparcie dziewięcioosobowej rodziny z Ukrainy, która szukając w Polsce schronienia przed koszmarem wojny – znalazła się wśród społeczności lokalnych. Dokonano w tym celu zakupów najbardziej niezbędnych dla uchodźców, jak środków czystości i higieny osobistej.
Członkowie NSS o wielkim sercu, pragnący zachować anonimowość, dokonali też przekazania sprzętu AGD i RTV najistotniejszego dla funkcjonowania osób objętych opieką.
Organizując po raz kolejny wydarzenie pod egidą Stowarzyszenia, nadnoteccy strzelcy nie tylko promowali tematykę proobroną, bronioznawczą i ideę treningowego rozwoju dzieci i młodzieży. Udowadniali bowiem tym razem również, iż miłośnicy strzelectwa to nie tylko ludzie sportu, ale i wielkiego serca – zawsze gotowi do niesienia pomocy innym. Warto zaznaczyć, iż kolejne zawody strzeleckie NSS odbędą się już 4 czerwca – również na Strzelnicy Hubertus w Chodzieży. Natomiast na następny dzień, niedzielę 5 czerwca, zaplanowany jest Klubowy Dzień Dziecka NSS w Muzeum Militarnej Historii w Bornem Sulinowie. W programie indywidualny prowiant na wycieczkę, wycieczka terenowa po atrakcjach regionu, grochówa wojskowa z kotła, atrakcje muzealne i ognisko. Zapraszamy najmłodszych wraz z opiekunami. Zgłoszenia prosimy kierować na adres email 7.5x55swis@gmail.com do 01.06.2022. W razie pytań zachęcamy też do kontaktu telefonicznego, pod numerami telefonów dostępnymi na stronie Klubu https://nsslubasz.pl/.
Paweł Garstka
Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie