Wsparcie do 10 tysięcy dla projektów w ramach odnowy wsi

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Regiony Trzcianka Wydarzenia Złotów

Rozpoczął się nabór ofert w ramach otwartego konkursu ?Nasza Wieś Naszą Wspólną Sprawą? w ramach programu ?Wielkopolska Odnowa Wsi?. Można uzyskać wsparcie na realizację projektu do 10 tys. zł.  Tegoroczna pula środków przeznaczona na realizację konkursu to 350 tys. zł. Wnioski można składać do 9 kwietnia 2021 roku.

Parafia w Liskowie

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór ofert w ramach IX edycji konkursu ?Nasza Wieś Naszą Wspólną Sprawą?. Głównymi założeniami konkursu jest wsparcie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, które: wspierają społeczności lokalne działające w programie ?Wielkopolska Odnowa Wsi?, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz rozwoju swojej miejscowości, zachowania dziedzictwa kulturowego i charakteru obszarów wiejskich.  

?Kolejna już edycja konkursu ?Nasza Wieś Naszą Wspólną Sprawą? daje możliwość realizacji wielu wyjątkowych projektów i promocji swojej miejscowości lub sołectwa. W tym roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył 350 tys. zł na ten cel. W ubiegłorocznej edycji wsparcie otrzymało 39 projektów z różnych miejsc Wielkopolski. Powstały liczne miejsca wypoczynku, spotkań i wydarzeń integrujących lokalne społeczności. Program ?Wielkopolska Odnowa Wsi? daje wiele możliwości rozwoju swojej miejscowości lokalnej społeczności by była bardziej przyjazna ? mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

OSP Parkowo

Zgłoszony projekt powinien obejmować przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi, które mogą dotyczyć realizacji niewielkiego projektu inwestycyjnego. Projekt może polegać na zagospodarowaniu wspólnej przestrzeni publicznej, naprawy elementów małej architektury, wykonania drobnych remontów lub doposażenia istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych. Ponadto projekt może służyć kultywowaniu lokalnego folkloru, tradycyjnych zawodów, rękodzieła oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo lub miejscowość. Wydawania materiałów promujących sołectwo organizacji warsztatów lub szkoleń dotyczących idei odnowy wsi i elementu wyróżniającego sołectwo lub miejscowość, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W 2020 roku do konkursu zgłoszono 77 projektów, z których dofinansowanie uzyskało 39.

OSP w Kamieniu

Pula środków przeznaczona na realizację zadania to 350 tys. zł. Maksymalna kwota dotacji zgłoszonego projektu to 10 tys. zł i nie więcej niż 80% wartości całkowitego kosztu zadania. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe m.in. stowarzyszenia.

Klub Morsa Drawsko

 Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są na stronie internetowej programu ?Wielkopolska Odnowa Wsi?: www.wow.umww.pl lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: https://www.umww.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nasza-wies-nasza-wspolna-sprawa-1

Na pierwszym zdjęciu: Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska Zagórów

Bartosz Zalas
UMWW Poznań