Wsparcie finansowe dla działkowców

Najnowsze Piła Wydarzenia

   PIŁA. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o wsparciu Rodzinnych Ogródków Działkowych, przeznaczając na ten cel ponad 2 miliony złotych. Część z tej kwoty trafi także do działkowców z Piły. Na terenie ROD ,,Gwda” w Pile podpisano umowy z 16 ogrodami działkowymi z powiatu pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego oraz wągrowieckiego.

W podpisywaniu umów z działkowcami wzięli udział między innymi wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski oraz wiceprezydent Piły, Beata Dudzińska. Kwota przekazana działkowcom wynosi od 2.500 zł do 17.200 zł. Z Piły wsparcie finansowe otrzymały następujące ogrody:

  • ROD ,,Gwda” – 17.200 zł
  • ROD ,,40 lecia WP” – 17.200 zł
  • ROD ,,Nafta” – 17.200 zł
  • ROD ,,Pod Lipami” – 17.200 zł
  • ROD ,,Przemysłówka” – 7.000 zł
  • ROD ,,Sikorskiego” – 5.400 zł
  • ROD “Jedność” – 17.200 zł

 pila.pl