Wsparcie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży

Wydarzenia Zdrowie

Na wsparcie oddziałów psychiatrii dziecięcej w 2023 roku trafi 80 mln zł. Jedna placówka może otrzymać do 10 mln zł dofinansowania m.in. na poprawę infrastruktury i zakup niezbędnego sprzętu.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło dziś nabór wniosków w ramach „Programu wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023”.

– Rośnie liczba dzieci, które potrzebują opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Dlatego od 2019 roku zmieniamy model opieki. Jednocześnie chcemy poprawić infrastrukturę oddziałów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży. Stąd program wsparcia – podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dofinansowane projekty mają podnieść standard opieki nad młodymi pacjentami, poprawić jakość i dostępność do świadczeń oraz skrócić czas hospitalizacji.
Placówki mogą złożyć wniosek do 27 grudnia 2022 r. Inwestycje będą realizowane w 2023 r.
Informacje o projekcie.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wsparcie-oddzialow-psychiatrycznych-dla-dzieci-i-mlodziezy