Wsparcie PSE dla projektów społecznych z powiatu złotowskiego

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów
ZŁOTÓW. Najbliższe miesiące przyniosą pozytywne zmiany w powiecie złotowskim! Dzięki grantom z dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie” w Okonku wyremontowana zostanie remiza, w Tarnówce pojawi się nowa siłownia plenerowa, Złotowski Dom Kultury zyska nowe oświetlenie sali widowiskowej, a mieszkańcy Krajenki otrzymają defibrylatory do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych bierze udział
w realizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dobrosąsiedzkim programie
granatowym „WzMOCnij swoje otoczenie”. Właśnie zakończyła się jego III edycja. Wśród
laureatów znaleźli się uczestnicy z powiatu złotowskiego.
Ochotnicza Straż Pożarna w Okonku zyska zmodernizowaną remizę, służącą także jako miejsce aktywności mieszkańców. Odnowione miejsce pozwoli na organizację różnorodnych spotkań –
wydarzeń kulturalnych, imprez okolicznościowych, tematycznych szkoleń.
Z kolei w gminie Tarnówka mieszkańcy zyskają nową i długo oczekiwaną siłownię plenerową. Kolejny projekt wybrany w programie „WzMOCnij swoje otoczenie” w centrum zainteresowania stawia edukację kulturalną. Złotowski Dom Kultury zakupi nowe oświetlenie do sali widowiskowej oraz wykorzystania w trakcie imprez plenerowych. To kolejny krok do budowy integracyjnego teatru lokalnego.
Przedstawiciele Krajenki postawili zaś na wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i przeznaczą grant na zakup ratujących życie defibrylatorów AED. Zostaną one umieszczone przy przedszkolu, ośrodku kultury oraz przy głównym punkcie komunikacyjnym miasta.
Wszystkie projekty zostały nagrodzone grantami w wysokości 20 000 zł. To kolejne inicjatywy realizowane w ramach “WzMOCnij swoje otoczenie” na terenie województwa wielkopolskiego. Dzięki wsparciu PSE mieszkańcy korzystają już m.in. z wyposażonych pracowni komputerowych, a miejscowi strażacy z kamer termowizyjnych czy nowych mundurów do akcji ratowniczo-gaśniczych.
Tylko w tym roku dofinansowane zostało 15 projektów z województwa wielkopolskiego o łącznej sumie prawie 300 tys. złotych.
-Istotą programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest odpowiadanie na różnorodne potrzeby
lokalnych społeczności. Przedsięwzięcie pozwala na wspólną realizację pomysłów zainicjowanych przez samorządy, praktyków, liderów i instytucje, które chcą wpływać nie tylko na rozwój miejscowości, ale i jakość życia ich mieszkańców – mówi Olgierd Żyromski z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE.Cieszymy się, że projekty sygnowane logiem
“WzMOCnij swoje otoczenie” od tego roku będą realizowane także w powiecie złotowskim.
Projekty z Krajenki, Okonka, Tarnówki i Złotowa zostały wybrane spośród 182 zgłoszeń
w jesiennej turze rekrutacji. Wartość tegorocznego wsparcia przekazanego lokalnym
społecznościom od PSE przekroczyła 3,6 mln zł.
Karolina Obajtek
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.