Jesteś moim idolem…Tato

Czarnków Najnowsze Piła Trzcianka Wydarzenia Złotów

Oliwier Hejak z Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie znalazł się w gronie laureatów nagród i wyróżnień VI edycji senackiego konkursu pt. „List do Taty”, który w Wielkopolsce Północnej zorganizował senator Adam Szejnfeld. Finał krajowy odbędzie się w Senacie 24 listopada br. w Warszawie.

“Byłeś przy moich narodzinach i jako jeden z pierwszych, usłyszałeś mój głos i bicie serduszka. Chwile spędzone z Tobą są najcenniejsze, czuję wtedy ogromną radość, ekscytację i poczucie bezpieczeństwa” – takie słowa można przeczytać w liście Oliwiera. Są wzruszające, piękne, ale też i mądre, niosą bowiem ważne przesłanie także dla nas, dla dorosłych – powiedział podczas uroczystości wręczenia nagród VI edycji senackiego konkursu pt. „List do Taty” w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szydłowie, senator Adam Szejnfeld, który jest organizatorem tego konkursu w Wielkopolsce Północnej.

Konkurs prowadzi senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP we współpracy z Zespołem Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego. Podczas uroczystości w ZSP w Szydłowie, senator Adam Szejnfeld wręczył uczestnikom konkursu wyróżnienia oraz dyplomy, ale docenił także pracę nauczycieli, którzy prowadzili dzieci i natchnęły je do przelania na papier swoich emocji. Podczas uroczystości oprócz dzieci i ich rodziców nagrodzono także zatem panią Agnieszkę Wiśniewską oraz panią Joannę Świderską.

Przedmiotem senackiego konkursu była praca pisemna na temat: ,,Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata?”, opisująca relacje z ojcem, ojczymem, ojcem zastępczym, opiekunem lub ,,figurą ojca”. Prace oceniane były według kryteriów: samodzielność pracy, prostota, szczerość i autentyczność, umiejętność pokazania roli ojca w życiu dziecka – uczestnika konkursu oraz w jego rodzinie.

W celu rozstrzygnięcia konkursu na etapie okręgowym senator Adam Szejnfeld powołał specjalną Komisję Konkursową w składzie:

  1. Przewodnicząca: pani Anna Karmowska – dyrektor Biura Senatorskiego w Pile.
  2. Członek: pani Teresa Kasior – radna Rady Miasta Piły,
  3. Członek: pan Rafał Zdzierela – radny Rady Powiatu w Pile.

 

Komisja zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

Nagrody: 

  1. Olga Pyszka, Szkoła Podstawowa nr 4 w Pile
  2. Kornelia Tomaszewska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu
  3. Natalia Jaremba, Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży

oraz

Wyróżnienia:  

  1. Mateusz Wiedera, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu
  2. Oliwier Hejak, Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie
  3. Sebastian Wróbel, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego