Wspierają rozwój placówki onkologicznej w Pile

Najnowsze Piła Zdrowie
Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu odbyło się już kolejne spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii, który został powołany z inicjatywy Posła Bartłomieja Wróblewskiego, a jego celem jest wspieranie rozwoju placówki onkologicznej wraz z jej filiami w Pile i Kaliszu.
Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO) jako lider w leczeniu pacjentów onkologicznych w województwie prowadzi długofalową politykę zwiększania dostępności do leczenia dla pacjentów z regionu poprzez rozwój swoich ośrodków w regionach Wielkopolski, tj. w Kaliszu i Pile. „Celem dzisiejszego spotkania jest omówienie działań Wielkopolskiego Centrum Onkologii na najbliższe miesiące oraz wyzwań, które związane są z rozwojem placówki. W tym roku staramy się uzyskać środki z Narodowej Strategii Onkologicznej.” –
podkreślał prof. Julian Malicki, Dyrektor WCO.
„W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie Pracowni Medycyny Nuklearnej w ośrodku WCO w Kaliszu. Jest pełen zakres diagnostyki wstępnej w raku piersi (usg, mammografia, biopsja gruboigłowa) jednak by wykonać badanie scyntygraficzne pacjentki musza jeździć do Poznania” – wyjaśniła prof. Maria Litwiuk – konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej.
„Choroby nowotworowe są jednym z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych. W Wielkopolsce z racji zakresu i liczby wykonywanych świadczeń kluczową placówką w leczeniu tych pacjentów jest Wielkopolskie Centrum Onkologii. W związku z tym, chcemy
wspierać podejmowane działania, mające na celu ułatwienie dostępu społeczeństwu do świadczeń, wykorzystując możliwości jakie daje Narodowa Strategia Onkologiczna. Ważne jest, aby współczesne metody leczenia były dostępne zarówno w Poznaniu, jak i w
pozostałych regionach Wielkopolski. W stolicy regionu chcemy dodatkowo wspierać zapewnienie dostępności do wysokospecjalistycznych procedur, w tym do radioterapii protonowej” – podkreślił poseł Bartłomiej Wróblewski, Przewodniczący Zespołu.
„Wszelkie działania, zapewniające większy dostęp pacjentów do systemu ochrony zdrowia są zawsze wspierane przez Prezydenta PR.
Miałem okazję ostatnio być w ośrodku WCO w Kaliszu i zapoznać się z planami poszerzenia diagnostyki w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Cieszę się, że teraz pojawiają się możliwości realizacji tych istotnych dla mieszkańców inwestycji.” – powiedział Minister Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
“Wzrost zachorowań na nowotwory, brak wystarczającej liczby specjalistów czy zwiększanie liczby badań profilaktycznych, aby można było wykrywać choroby onkologiczne na wczesnych etapach, to wszystko powoduje, że zaangażowaliśmy się poprzez ten Zespół na
rzecz pomocy mieszkańcom Wielkopolski, aby mieli możliwość szybszego wykrywania oraz leczenia nowotworów.” – zaznaczał podczas spotkania poseł Jan Mosiński, Wiceprzewodniczący Zespołu. Działania w ramach prac Zespołu dotyczą również rozwoju Ośrodka Radioterapii WCO w Pile, które będą zmierzały do poprawy między innymi do zwiększonej dostępności do chemioterapii. – Dla nas pacjentów dostęp do najnowszych metod leczenia jest bardzo ważny, dlatego popieramy inicjatywy i działania zmierzające do poprawy sytuacji pacjentów onkologicznych i jakości ich leczenia. – podkreślała Krystyna Wechmann, Prezes Koalicji Pacjentów
Onkologicznych.
Epidemia oraz różne zagrożenia obecnych czasów zmuszają nas do zwrócenia uwagi na aspekty bezpieczeństwa pacjentów i personelu. „Dążymy do podzielenia terenu całego szpitala na strefy, tak aby wskazać pacjentowi właściwą drogę dotarcia do miejsca udzielania

świadczenia, a tym samym ograniczyć ruch w innych miejscach. Powyższe pozwoli zmniejszyć liczbę pacjentów przebywających w jednym miejscu, zachowując bezpieczną odległość i minimalizując prawdopodobieństwo zarażenia, a także ograniczy możliwość wejścia na teren WCO osób nieuprawnionych” – wyjaśniła dr n. o zdr. inż. Mirosława Mocydlarz- Adamcewicz – Pełnomocnik Dyrektora ds. informatyzacji i Inspektor Ochrony Danych.

W spotkaniu zespołu głos zabrali również posłowie: Elżbieta Płonka oraz Tomasz Ławniczak. W trakcie posiedzenia podkreślono, że
planowane są wyjazdowe posiedzenie Zespołu do Piły i Kalisza.

 

  • Komunikat prasowy 27/04/2022r., po posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii