Wszystkie dostępne w Polsce placówki medyczne mogą podpisać się pod Deklaracją

Wydarzenia Zdrowie

28 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Eksperci Rady „Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali”, apelują w tym dniu, aby szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowiu, która w znacznym stopniu, zależy od warunków panujących w miejscu pracy.

Pracownicy ochrony zdrowia są grupą szczególnie narażoną na m.in. ekspozycję na materiał biologiczny, zakłucia i zranienia ostrymi narzędziami, kontakt z niebezpiecznymi lekami czy stres.

Co roku, dochodzi aż do 37 000 zakłuć wśród personelu medycznego podczas wykonywania codziennych zadań. Według danych WHO 37% zakażeń WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4% HIV – rozpoznawanych jest po zranieniu się sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia. Konsekwencją tego typu zdarzeń są zakażenia personelu medycznego poważnymi chorobami zakaźnymi, co przyczynia się do absencji w pracy. Takie sytuacje są nie tylko zagrożeniem dla zdrowia i życia lekarzy czy pielęgniarek, ale również dla pacjentów, którzy najbardziej odczuwają niestabilność funkcjonowania placówek medycznych.

Jednym z rozwiązań, dzięki któremu możliwa jest poprawa bezpieczeństwa w polskich szpitalach, jest podpisanie i przestrzeganie zasad zawartych w Deklaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. Wszystkie dostępne w Polsce placówki medyczne mogą podpisać się pod Deklaracją na stronie internetowej www.deklaracja-bezpiecznyszpital.pl. Składając podpis, szpital zobowiązuje się, m.in. do oceny ryzyka wystąpienia ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny oraz określenia, czy na danym stanowisku koniecznie jest używanie sprzętu bezpiecznego, opracowania i wdrożenia konkretnych wytycznych dla pracowników odnośnie do sposobu postępowania, gdy dojdzie do zakłucia lub zranienia oraz prowadzenie ich rejestru.

W informacji prasowej znajdą Państwo również cytat Rzecznika Praw Pacjenta. 

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

  • Patrycja Dukowicz
    Biuro Prasowe Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali 
  • fot. iStock