WYBORY W PILSKIM PTTK

Kultura Najnowsze Piła Wydarzenia
Odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK w Pile kończący przedłużoną o rok kadencję władz. Po wysłuchaniu sprawozdania ustępujących władz oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, udzieleniu absolutorium i dyskusji przeprowadzoną procedurę wyborczą.
Wybrano 11-osobowy zarząd Oddziału na czele którego stanął ponownie Jacek Markiewicz. Wybrano również komisje rewizyjną, sąd koleżeński oraz delegację na zjazd wielkopolski PTTK. Szczególnie zasłużonych działaczy uhonorowano PTTK-owskimi
odznaczeniami i dyplomami honorowymi.
W dyskusji jako jedno z najważniejszych zadań dla nowych władz zgłoszono potrzebę pozyskiwania nowych członków PTTK, młodszych niż aktualna większość członków Oddziału. Podjęto również temat wydawnictw – przede wszystkim przewodnika po szlakach turystycznych regionu ale także gromadzenia wspomnień o działalności PTTK w Pile na przestrzeni blisko 70 lat jego istnienia. Nie zabrakło też troski o finanse oddziału, o szukanie takich działań, które zapewnią dochody niezbędne do funkcjonowania.
Jako zaproszony gość wystąpił p. Paweł Drożdż, geocacher, który przybliżył zebranym wiedzę o geocachingu, będącym czymś na kształt gry terenowej, wykorzystującej GPS. W największym skrócie mówiąc polega na odnajdywaniu umieszczonych na całym świecie skrytek (keszy). ukrywanych przez innych uczestników zabawy. Można to porównać do poszukiwania skarbów. Uczestnicy zjazdu mogli również obejrzeć pokazy slajdów obrazujących różne formy działalności PTTK w Pile.
JB