Wybrano wykonawcę ścieżki pieszo-rowerowej z Ujścia do Nowej Wsi Ujskiej

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

UJŚCIE. INFRADROG CHODZIEŻ Sp. z o. wybuduje ścieżkę pieszo-rowerową z Ujścia do Nowej Wsi Ujskiej. Zadanie to wykona w ciągu 121 dni.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę ścieżki pieszo ? rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 na odcinku Ujście ? Nowa Wieś Ujska wypłynęły trzy oferty, które zostały sprawdzone pod kątem merytorycznym.

Oferta firmy INFRADROG CHODZIEŻ Sp. z o.o. Sp. k.  okazała się najkorzystniejsza. Firma zadeklarowała wykonanie prac  w terminie 121 dni od dnia podpisania umowy za kwotę 1.774.740,78  zł brutto. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie,? to  na początku sierpnia br. zostanie zawarta umowa – informuje GDDKiA w Poznaniu.

Inwestycja zakłada budowę ścieżki pieszo- rowerowej o długości około 800 m, wzdłuż DK nr 11 na odcinku Ujście ? Nowa Wieś Ujska od km 191+912 do km 192+705, o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD).

(Red.)