Starostwa zwołał naradę

Interwencje Na sygnale Najnowsze Środowisko Wydarzenia Złotów
Starosta złotowski, Ryszard Goławski zwołał naradę, podczas której podsumowano zdarzenia minionych dni – a tych – w związku z występowaniem silnych wiatrów – jest naprawdę wiele.
W naradzie uczestniczyli członkowie zespołu zarządzania kryzysowego: wicestarosta Małgorzata Sameć, komendant powiatowy KP PSP w Złotowie mł. kpt. Tomasz Lewandowski i jego zastępca st. bryg. inż. Leszek Wójcik, przedstawiciel służby leśnej Zbigniew Dolla oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie Mirosław Jaskólski.
Po przejściu przez teren powiatu złotowskiego silnych wiatrów, w dniach 18 i 19 lutego br., mieszkańcy tej części Wielkopolski borykali się z takimi problemami, jak: brak prądu (najbardziej dotknięta tym problemem jest gmina Lipka), brak wody, brak ogrzewania i brak łączności.
Komendant powiatowy PSP w Złotowie mł. kpt. Tomasz Lewandowski, poinformował, że silnie wiejący wiatr dał się we znaki złotowskim strażakom już 17 lutego. Wtedy jednak do jednostki trafiło zaledwie 57 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z silnymi porywami wiatru. Apogeum jednak przy-szło dnia następnego. W piątek i sobotę do jednostki trafiło 241 zdarzeń: 160 związanych z powalonymi na drogach drzewami i wiatrołomami (słupy energetyczne), 40 zdarzeń związanych z zerwanymi lub uszkodzonymi dachami budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, 36 zdarzeń związanych z uszkodzeniem linii energetycznych, 5 zdarzeń związanych z zapewnieniem agregatów dla zasilania respiratorów. Jak podkreślił, przez cały czas trwania wichury, do akcji włączyli się niemal wszyscy pracownicy złotowskiej jednostki – Mimo braku takiego obowiązku, do pracy stawiło się 95% naszej załogi. W domach pozostali tylko ci strażacy, który potrzebowali odpoczynku po 30 godzinach nieprzerwanej służby. Jestem bardzo dumny ze złotowskiej załogi – podkreślał komendant Lewandowski.
Straż pożarna usuwała skutki wichury zarówno na drogach powiatu złotowskiego, jak i w poszczególnych domostwach. Bardzo cenna pomoc została udzielona zespołowi ratownictwa medycznego, który utracił możliwość przekazywania informacji drogą internetową i telefoniczną. Dzięki działaniom złotowskich strażaków łączność została przywrócona.
Podczas narady strażacy poinformowali także o potrzebach złotowskiej komendy. W związku ze zniszczeniem sprzętu złotowskie starostwo dokona zakupu nowych prowadnic i łańcuchów do pił. Trafią one do jednostek OSP na terenie powiatu złotowskiego. Starostwo sfinansuje zakup dodatkowych specjalnych plandek, które chronią budynki przed deszczem i wiatrem.
Starosta Ryszard Goławski stwierdził, że minione wydarzenia pokazały, jak ważne jest prowadzenie stałej, kontrolowanej wycinki tych drzew, które, ze względu na swój stan, zagrażają zdrowiu i życiu użytkowników dróg na terenie powiatu złotowskiego. Jak zauważył dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie Mirosław Jaskólski, za przykład może posłużyć fakt wyrwanego przez wiatr i prze-wróconego drzewa przy ul. 8 Marca w Złotowie. – Gdyby w tym czasie ktokolwiek znajdował się w pobliżu tego drzewa mogłoby dojść do tragedii. A takich miejsc na terenie naszego powiatu, gdzie drzewa powinny ulec wycince jest naprawdę wiele – zaznaczył dyrektor Mirosław Jaskólski. Starosta Goławski zaapelował także do nadleśnictw o możliwość wycinki tych drzew, które w sposób bezpośredni zagrażają słupom energetycznym.
Starosta złotowski dziękuje zarówno strażakom, jak i wszystkim służbom, które w ostatnich dniach udzielały wsparcia i pomocy, dzięki czemu mieszkańcy powiatu złotowskiego mogli czuć się bezpieczniej, a także dzięki którym, zniszczenia i awarie po przejściu wichury są w możliwie jak najszybszym czasie usuwane.
  • Starostwo Powiatowe w Złotowie, (ab)