Wyjątkowi goście w Szkole Policji w Pile

Najnowsze Wydarzenia

PIŁA. Na zaproszenie komendant insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej w Szkole Policji w Pile gościli emerytowani funkcjonariusze tejże placówki. Celem tej wyjątkowej wizyty było zaprezentowanie zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat w budynku oraz sposobie nauczania słuchaczy, a także zapoznanie z planami dalszego rozwoju.

Gości po szkolnych obiektach, oprowadził Kierownik Sekcji Prezydialnej podinsp. Jacek Słoński. W planie wycieczki znalazły się miejsca, w których na przestrzeni lat zaszły największe zmiany, m.in.: nowo wyremontowane pomieszczenia Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych oraz pomieszczenia mieszkalne słuchaczy, sale fotografii oraz daktyloskopii, gdzie wykładowcy Szkoły przygotowali krótką prezentację wyposażenia, obiekty sportowe, salę symulacji uprawy konopii.

Odwiedzający szkołe emeryci mieli również okazję wysłuchać wykładu dotyczącego entomologii kryminalistycznej, który wygłosił kom. Paweł Leśniewski. Wizytę zakończyło spotkanie z Komendantem Szkoły Policji w Pile insp. Beatą Różniak-Krzeszwską, która przedstawiła gościom plany dalszego rozwoju Szkoły.

 

 Źródło: SP Piła