Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023. Jak wypadli absolwenci podstawówek? Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Jak wypadli tegoroczni absolwenci podstawówek?

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło aż 510,4 tys. uczniów (większy rocznik spowodowany jest reformą edukacji obniżającą wiek szkolny z siedmiu do sześciu lat). Najsłabiej ósmoklasistom poszła matematyka – średnio otrzymali z tej części testu 53 % punktów. Ponad 74 tys. zdających, czyli prawie 16 %, otrzymało jednak wynik powyżej 90 %.

Największym problemem było zadanie otwarte z geometrii, którego rozwiązanie wymagało przekształcenia równania z jedną niewiadomą. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z obliczaniem pierwiastków i z prostymi obliczeniami pamięciowymi.

Najsłabiej poszedł egzamin z matematyki – średnia to 37 %.  Z polskiego uzyskały więcej, bo średnio 45 %, a z angielskiego 46 %, z języka rosyjskiego 90 %.
Każdy uczeń może teraz sprawdzić swój wynik na indywidualnym koncie za pośrednictwem portalu uruchomionego przez właściwą Okręgową Komisję Edukacyjną. Zaświadczenia młodzież będzie mogła odebrać ze swoich szkół pod koniec tygodnia, 6 lipca. Ci, którzy mają wątpliwości, czy zostali dobrze ocenieni, do OKE mogą złożyć wniosek o wgląd do pracy, a potem ewentualne odwołanie.

Jak sprawdzić wyniki z egzaminu ósmoklasisty?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu na swojej stronie internetowej. W poniedziałek po godz. 10.00 absolwenci klas VIII szkół podstawowych mogą poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem ZIU – przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych. Aplikacja znajduje się pod adresem: https://ziu.gov.pl/.

Co warto wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Redakcja