Wyniki III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Chodzież Czarnków Interwencje Inwestycje kraj Piła Polityka Rolnictwo Trzcianka Wydarzenia Złotów
Rozwój Polski nie jest możliwy bez rozwoju terenów wiejskich. Przez poprzedni rząd sprawy polskiej wsi zostały zepchnięte na margines polityki gospodarczej i społecznej. Był to ciąg niespełnionych obietnic, zaniedbań, a nawet szkodliwych rozwiązań. Dlatego w ramach Polskiego Ładu dla gmin i obszarów wiejskich powstał Program Inwestycji dla gmin popegeerowskich. Program przeznaczony jest dla gmin, które realnie ucierpiały na transformacji i przez kolejne lata nie mogły inwestować na swoich terenach. Chodzi o gminy, które dziś nie mają środków na inwestycje. Często nie mają nawet wkładu własnego, aby realizować je przy pomocy np. funduszy unijnych.
Powiaty i gminy, w których zlokalizowane były PGR-y mogły wziąć udział w trzeciej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Programu Inwestycji Strategicznych. , która zakłada wsparcie właśnie dla tych jednostek. Dwie pierwsze edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i dały obraz jak wiele gmin oczekuje takiego wsparcia.
Dziś znamy już wyniki trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich i jest mi niezmiernie miło, że w moim okręgu tak wiele gmin uzyskało potrzebne wsparcie.
Powiat pilski:
– Powiat Pilski
– 2 mln 940 tys. zł na modernizację drogi powiatowej nr 1174P na odc. Nowy
Dwór – Łobżenica
Gmina Białośliwie
– 2 mln 058 tys. zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Nieżychowie
Gmina Łobżenica
– 3 mln 430 tys. zł na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej im
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym
Gmina Miasteczko Krajeńskie
– 2 mln 200 tys. zł na przebudowę drogi gminnej Powiatw
miejscowości Brzostowo
Gmina Szydłowo
– 3 mln 590 tys. zł na budowę, rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w
Starej Łubiance
Gmina Ujście
– 1 mln 402 tys. 500 zł na budowę boisk sportowych w Byszkach, Chrustowie i
Jabłonowie
Gmina Ujcie
– 975 tys. zł na modernizację placów zabaw na terenie gminy Ujście
Gmina Wyrzysk
– 2 mln zł na budowę dróg w Rudzie i Gleśnie
Gmina Wyrzysk
– 1 mln zł na budowę drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie
– Miasto i Gmina Kaczory
– 1 mln 470 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej Krzewina-Dziembowo
Miasto i
Gmina Wysoka
– 2 mln 850 tys. zł na budowę wraz z przebudową sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie Osiedla Kościuszki w Wysokiej
Powiat złotowski:
– Powiat Złotowski –
1 mln 941 tys. 240 zł na przebudowę dróg powiatowych z przebudową przejść
dla pieszych w miejscowości Święta, Radawnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka
Powiat Złotowski
– 783 tys. 804 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1065P – ulica Brzozowa w
Złotowie
Gmina i Miasto Jastrowie
– 1 mln 960 tys. zł na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Jastrowie
Gmina i Miasto Krajenka
– 1 mln 389 tys. 640 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie
Gmina Lipka
– 2 mln 499 tys. 980 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łąkiem
oraz Urzędu Gminy w Lipce
Gmina Okonek
– 1 mln 990 tys. zł na modernizację stacji uzdatniania wody z ujęciem wód
głębinowych w Borucinie
Gmina Tarnówka
– 1 mln 620 tys. zł na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości
Bartoszkowo
Gmina Tarnówka
– 805 tys. zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Annopole
Gmina Zakrzewo
– 1 mln 666 tys. zł na termomodernizację sal wiejskich w miejscowości Głomsk i
Kujan
Gmina Zakrzewo
– 882 tys. zł na budowę oświetlenia przy ścieżce pieszo rowerowej wraz z budową
placu rekreacyjnego w Zakrzewie
Gmina Złotów
– 1 mln 470 tys. zł na budowę boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy
Gmina Złotów
– 1 mln 372 tys. zł na budowę ścieżki pieszo- rowerowej w obrębie miejscowości
Nowy Dwór i Dzierzążenko
Powiat czarnkowsko-trzcianecki:
– Gmina Czarnków –
2 mln 467 tys. zł na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie
Gmina Drawsko
– 1 mln 960 tys. zł na poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy
Drawsko
Gmina Krzyż Wlkp
. – 2 mln zł na przebudowę i modernizację budynku Przedszkola nr 1 im. M.
Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim
Gmina Lubasz
– 2 mln 432 tys. 940 zł na
poprawę usług społecznych poprzez modernizację
infrastruktury społecznej w Lubaszu, Prusinowie i Jędrzejewie
Gmina Połajewo
– 2 mln 420 tys. 600 zł na
przebudowę drogi gminnej w Boruszynie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
Gmina Trzcianka
– 882 tys. zł na utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym
wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś
Gmina Trzcianka
– 686 tys. zł na
utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko