Z myślą o rowerzystach

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Zarząd Dróg i Zieleni zwiększa jakość infrastruktury rowerowej Piły. Wszystko za sprawą zmiany organizacji ruchu i uzgodnień z rowerzystami.

W ramach obecnie prowadzonych i planowanych prac powstają nowe przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniach ulic, gdzie ścieżki rowerowe istnieją od lat, jednak nie były do tej pory ze sobą połączone. Poprzez zmianę oznakowania pionowego i poziomego, rowerzyści nie będą już musieli przeprowadzać swoich rowerów przed każdym przejściem dla pieszych.

Jeszcze w tym roku zrealizowane zostaną przejazdy na ulicach: Śniadeckich, Bogusławskiego, Sportowej, Kilińskiego, Zielona Dolina oraz na alei Wyzwolenia.

W 2021 roku planowane jest utworzenie kolejnych przejazdów.

(Red.)

Źródło: Miasto Piła (fb)