Z nowym rokiem zaczął obowiązywać zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom niepełnoletnim

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Nowe przepisy dotyczące sprzedaży napojów energetycznych osobom niepełnoletnim weszły w życie 1 stycznia 2024 r. Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, opublikowana 28 sierpnia ubiegłego roku wprowadza także zakaz sprzedaży “energetyków” na terenie szkół i innych placówek oświatowych oraz w automatach.

Ponadto ustawa nakłada na producentów napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny obowiązek umieszczenia na opakowaniu treści “„Napój energetyzujący” lub „Napój energetyczny”.

Podmioty sprzedające napoje energetyczne osobom poniżej 18. roku życia, na terenie szkół, jednostek systemu oświaty oraz w automatach będą podlegały karze grzywny do 2000 zł.

Jak podaje prawo.pl: “Ponadto podmiot produkujący lub importujący napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, w opakowaniach jednostkowych niespełniających wymogów określonych w nowelizacji będzie podlegał  grzywnie do 200 000 zł albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

źródło: prawo.pl
Oprac.: Klaudia Walkowiak