47. SALON PILSKI ART. 2023 OTWARTY. ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

W Biurze Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego odbył się wernisaż wystawy 47. Przeglądu Twórczości Artystów Środowiska Pilskiego SALON PILSKI Art. 2023.

Było to wyjątkowe wydarzenie i najważniejsza wystawa dla środowiska pilskich artystów. Zgromadził  liczną publiczność oraz wielu artystów, którzy zaprezentowali swoje prace. Gośćmi specjalnymi byli artyści Marzena Wilk oraz prof. Andrzej Kałucki.

W tegorocznym Salonie możemy podziewać blisko 90 prac, aż 40 artystów, zarówno tych już bardzo znanych i zasłużonych dla rozwoju kultury jak i młodszych, którzy są na początku swojej drogi artystycznej. Jest malarstwo, fotografia, grafika, grafika cyfrowa, rysunek, a także szklana rzeźba Andrzeja Kałuckiego.

– Ta rozpiętość wiekowa, indywidualizm artystów, różnorodność form wyrazu i tematów poruszanych przez artystów to wielka wartość tej wystawy – mówi Eligiusz Komarowski, który pogratulował talentu i pasji artystom.

Szczególne słowa uznania i gratulacje starosta złożył nestorowi pilskich artystów Alfredowi Aszkiełowiczowi, który ma 87 lat i jest najstarszym artystą, który zaprezentował swoje prace w tegorocznym Salonie. Najmłodszym artystą, który prezentuje swoje prace jest 25-letni Kacper Spek. wrenisaz uświetnił występ  recitalem gitarowym Adam Woch & Robert Guzik.

Wystawę można oglądać do 26 stycznia 2024 roku.

pp.