Z Paryża do Ujścia

Najnowsze Piła Wydarzenia
UJŚCIE. Z Paryża do Ujścia – tak nazywa się spotkanie z mieszkającą
w Paryżu polską poetką, Mirosławą Niewińską. Wydarzenie organizuje Ujski Dom Kultury w Galerii na Starym Rynku w piątek, 10 sierpnia o godz. 18.00. Wstęp wolny.
Mirosława Niewińska urodziła się w Białymstoku. Dzieciństwo spędziła
na Podlasiu, gdzie zetknęła się z kulturą narodów Pogranicza. W Lublinie
studiowała filozofię i psychologię. W Paryżu ukończyła studia podyplomowe
z zakresu psychologii oraz z zakresu socjologii organizacji. Zadebiutowała w ?Kamenie? wierszem Pamiętnik z drugiej strony. Jej poezja była publikowana m.in. w ?Za i Przeciw?, ?Na Przykład?, ?Naszym Słowie? (w tłumaczeniu na język ukraiński), ?Wiadomościach Uniwersyteckich?, ?Rrom p-o drom?.
Jest laureatką wielu nagród, w tym Międzynarodowej Nagrody Pokojowej
przyznanej przez Fundację Reinholda Schneidera z Hamburga.
(acz)