Z powodzeniem mogą wrócić na rynek pracy

Czarnków Najnowsze Praca Wydarzenia
Centrum Integracji Społecznej działające przy Fundacji Gębiczyn jest formą zatrudnienia socjalnego. Tę usługę proponuje mieszkańcom gminy Czarnków Centrum Usług Społecznych. Osoby korzystające z reintegracji społeczno- zawodowej uczą się umiejętności społecznych, są przyuczane do nowego zawodu, mają również zajęcia z psychologiem i pracownikiem socjalnym.
Dzięki właśnie takiej formie aktywizacji z powodzeniem mogą wrócić na rynek pracy. Obecnie realizowane są dwa warsztaty:
  •  ogrodniczy, pielęgnacji zieleni i prac porządkowych,
  • gastronomiczny z elementami obsługi kelnerskiej.
Reintegrację społeczno-zawodową na zlecenie CUS realizuje Fundacja Gębiczyn.
Projekt Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków jest realizowany w ramach pilotażowego projektu MPiPS, finansowany ze środków UE z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  • https://www.facebook.com/cusczarnkow