Z PRAC PILSKIEGO KOŁA TPPW

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia
20 lutego, w sali Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego nr 9 im. kpt. Teofila Spychały w Pile.
Czas od ostatniego plenarnego zebrania Koła nie był łatwy – najpierw zawieszenie działalności ze względu na pandemię, później utrudniona praca, śmierć kilkorga członków Koła (Maria Kłos, Jan Śnioszek, Bronisław Frankowski, Roman Chwaliszewski). Mimo wszystkich trudności zewnętrznych działania Koła miały miejsce – uroczystości przy obelisku na Skwerze 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, gromadzenie podpisów pod apelem w sprawie ustanowienia 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, praca m.in. przy obchodach 60-lecia śmierci Franciszka Toboły, pierwszego Prezydenta Miasta Piły.
O pracy w czasie od poprzedniego zebrania mówił w swoim sprawozdaniu Prezes Koła, Jan Ryszard Garbarczyk. Informacje o swej aktywności złożyli także inni członkowie Koła – i tak pani Danuta Buryta-Arndt, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku mówiła o wieloletniej pracy z bohaterem jaka dzieje się w prowadzonej przez nią placówce, wspomniała przy okazji o ostatnim Dniu Patrona Szkoły, obchodzonym 9 grudnia 2022 r. Miłym akcentem było wyróżnienie Pani Dyrektor Srebrną Honorową Odznaką TPPT „Wierni tradycji” czego dokonał Prezes Koła.
Michał Łożyński, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich poinformował zebranych o VI Turnieju Historycznym „Jeden z dziesięciu” tym razem poświęconym bezpośrednio Powstaniu Wielkopolskiemu na północy Wielkopolski, jaki miał miejsce w 18 maja 2022 roku dla uczniów szkół podstawowych Piły, zasugerował również rozszerzenie w przyszłości formuły konkursu na szkoły podstawowe z powiatu.
Wojciech Kicman zreferował działania podjęte przy okazji obchodów 60 rocznicy śmierci Franciszka Toboły zakończone uroczystością w RCK oraz pośmiertnym uhonorowaniem Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz awansem do stopnia podporucznika.
Przedyskutowano również podjętą na poprzednim zebraniu sprawę modernizacji obelisku na Skwerze 100-lecia Powstania Wielkopolskiego; Andrzej Sadkowski poinformował zebranych o działaniach jakie należy podjąć by modernizacja mogła mieć miejsce. W tej sytuacji zebranie przyjęło uchwałę, by obelisk będący własnością Koła przekazać Gminie Piła, co ułatwi dalsze procedury.
Jan Balcerzak zaproponował by dnia 18 marca zorganizować wycieczkę dla członków Koła do Wysokiej, Łobżenicy, Fanianowa i Wyrzyska – podstawowym celem byłoby złożenie kwiatów na grobie patrona Koła, kpt. Teofila Spychały w Fanianowie w 55 rocznicę Jego śmierci (T. Spychała zmarł 16 marca 1968 roku) a także zwiedzenie Łobżenicy, spotkanie z przedstawicielami władz Łobżenicy i Towarzystwa Miłośników Łobżenicy, złożenie kwiatów na mogile Romana Chwaliszewskiego w Wysokiej, odwiedzenie kościoła w Gromadnie gdzie jest powieszona tablica poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu ufundowana przez członka Koła, Piotra Banacha.
Zbigniew Horowski poinformował zebranych o planowanym na 20 maja w Budzyniu V Zjeździe Kół TPPW organizowanym przez władze wojewódzkie TPPW; zaproszenie i program zjazdu dotrze do kół w późniejszym terminie. Podczas zebrania nie zabrakło stałych elementów tego rodzaju posiedzeń ciał statutowych każdej organizacji – sprawozdania finansowego, sprawozdania komisji rewizyjnej, przyjęcia sprawozdań w głosowaniu. Oprócz tego w związku ze śmiercią Romana Chwaliszewskiego, wiceprezesa Koła, Zebranie podjęło decyzję o
powołanie na wakujące miejsce w składzie Zarządu Koła wieloletniego członka, Grzegorza Rzymskiego.
Zebranie tradycyjnie zakończyło się odśpiewaniem „Roty”.
J. Balcerzak