Z seniorami trochę inaczej niż zwykle

Interwencje Na sygnale Najnowsze Senior Trzcianka Wydarzenia Zdrowie

Program policji zachodniopomorskiej pod nazwą „Bezpieczny senior” realizowany jest przez policjantów w całej Polsce i ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku, zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa, pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym, ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób starszych.

W ramach spotkań policjanci uświadamiają, apelują i informują seniorów o nowych zagrożeniach czyhających właśnie na nich. Tym razem było trochę inaczej, ponieważ policjanci zostali zaproszeni na wystawę malarską zaprzyjaźnionej seniorki ale nie zabrakło także profilaktyki.

Program skierowany jest do osób starszych, którego głównym celem jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko osobom w wieku senioralnym na terenie miasta. Bardzo istotne jest podniesienie poziomu wiedzy seniorów na temat zasad bezpiecznego zachowania i sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Priorytetowym zadaniem wałeckich policjantów jest zmniejszenie liczby ofiar przestępstw popełnianych na szkodę seniorów. Tym razem policjantka dzielnicowa została zaproszona do Klubu Seniora aby porozmawiać z seniorami o bezpieczeństwie ale też aby poznać pasję seniorki, którą jest malarstwo. Wernisaż Pani Krzysztofy zatytułowany był „Chaty, kwiaty i…”

Na wystawę zaproszeni byli oczywiście uczestnicy klubu seniora i ukochani przez seniorów wałeccy policjanci. Od 2000 r. Pani Krzysztofa po przejściu na emeryturę realizuje swoją pasję, czyli malarstwo olejne na płótnie. Na obrazach uwiecznia piękne okolice Wałcza, kwiaty, martwą naturę. Bierze udział w powiatowych i wojewódzkich przeglądach twórczości artystów amatorów.

W 2009 r. otrzymała nagrodę w kategorii malarstwo w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Nieprofesjonalnej. Jej prace znajdują się w prywatnych zbiorach w Polsce i za granicą.  Wszyscy z podziwem oglądali prace seniorki i gratulowali talentu. Później policjantka dzielnicowa rozmawiała z seniorami o bezpieczeństwie. Mówiła o oszustwach i najnowszych metodach działania przestępców, których to ofiarami padają coraz to młodsi ludzie.

Podniesienie świadomości na temat istniejących zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń elektronicznych to również ważny poruszony temat. Pani Krzysi życzmy nowych wyzwań, natchnień do prac malarskich oraz dużo zdrowia.

KPP Wałcz