Za rozmowę przez telefon, gdy stoi się w korku grozi 500 zł mandatu i 12 punktów karnych

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Coraz częściej policja wykorzystuje drony, a zmotoryzowani często nie są świadomi, że są obserwowani.

Postój według definicji znajdującej się w kodeksie drogowym to “unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę”. Według policji oraz sądów zatrzymanie pojazdu z powodu warunków lub przepisów ruchu drogowego nie przerywa jazdy. Oznacza to, że stanie w korku bądź na sygnalizacji świetlnej traktowane jest jako przemieszczanie się.

– Ci, którzy dopuszczają się wykroczenia, powinni mieć świadomość, że wystarczy popełnić je dwa razy, by stracić prawo jazdy. Stanowi o tym artykuł 97 Kodeksu wykroczeń w związku z artykułem 45 Prawa o ruchu drogowym – oznajmia policja.

Więc, jak używać telefonu podczas jazdy samochodem, by policja nie miała do nas zastrzeżeń.

  • Przepisy mówią o “trzymaniu słuchawki lub mikrofonu w ręku”, a nie o całkowitym zakazie używania telefonu. Chcąc rozmawiać wystarczy umieścić komórkę w uchwycie przytwierdzonym do deski rozdzielczej bądź szyby.

Kierowcy, bądźcie ostrożni!

Red.