Zagrożenie dla pieszych i rowerzystów?

Interwencje Inwestycje Najnowsze Złotów

ZŁÓTÓW. “Wnoszę o natychmiastowe zamknięcie ciągu pieszo-rowerowego ze Złotowa do Dzierzążenka k. wiatraka. Wspomniany ciąg stwarza realne zagrożenie dla wszystkich jego użytkowników zarówno pieszych jak i rowerzystów. Są odcinki gdzie nie ma pobocza i skarp nasypu. Wysokości przekraczają miejscami ok 60cm!” – czytamy w liście do naszej redakcji. 

Dodatkowo jadąc drogą powiatową nr 1021P pomiędzy Złotowem a Nowy Dworem jest odcinek pobocza drogi sąsiadujący z ciągiem pieszo-rowerowym zakończony pionową skarpą o wysokości ok 60cm! Stwarza to realne zagrożenie dla użytkowników ciągu pieszo-rowerowego jak i użytkowników drogi. 

Proszę o natychmiastową interwencję w tej sprawie.

  • mgr inż. Przemysław Bodnar