Zakład Aktywizacji Zawodowej w końcu na swoim

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. 10 października 2018 r. została zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Gminą Piła a Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej w Pile.  Jej przedmiotem była zabudowana nieruchomość położona przy ul. Węglowej 9.  Właśnie pod tym adresem działać będzie teraz pilski Zakład Aktywizacji  Zawodowej.

Sprzedaż nieruchomości nastąpiła na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile, działającego jako organizacja pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego ? rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w szczególności prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej lub działalności tożsamej.


Wartość nieruchomości wynosi ponad 3 mln złotych, jednak przy sprzedaży zastosowano  99% bonifikatę od tej ceny. Przesłanką uzasadniającą udzielenie bonifikaty jest sprzedaż nieruchomości na rzecz organizacji pożytku publicznego i prowadzonej przez nią działalności.

W Zakładzie Aktywizacji Zawodowej pracują dziesiątki osób rehabilitujących się nie tylko zawodowo, ale przede wszystkim społecznie.

(WM)
 Źródło: UM Piła