Zakończono modernizację dwóch Świetlic Środowiskowych w Gminie Czarnków

Czarnków Najnowsze

CZARNKÓW. Zakończono modernizację dwóch Świetlic Środowiskowych w Gminie Czarnków o wartości 96.974,00 zł.

W Gminie Czarnków od wielu lat prężnie działają Świetlice Środowiskowe, w których odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Świetlice od 2020 roku są sukcesywnie remontowane w celu poprawy warunków w pomieszczeniach oraz sanitariatach. Z zajęć korzysta wiele dzieci oraz młodzież, które znajdują w nich nie tylko opiekę, pomoc i wsparcie, ale także mogą uczestniczyć w ciekawych warsztatach, brać udział w konkursach oraz przekładać wiedzę zdobytą podczas zajęć w życiu codziennym.

W drugiej połowie 2022 roku rozpoczęto modernizację Świetlicy Środowiskowej w Walkowicach: m.in. zaimpregnowano oraz odświeżono ściany zewnętrznej elewacji, wymieniono parapety, które zagrażały bezpieczeństwu dzieci, wymieniono drzwi wejściowe, zabezpieczono podbitkę oraz rury spustowe. Świetlica Środowiskowa w Zofiowie przeszła natomiast generalny remont wewnątrz pomieszczeń, a co najważniejsze wydzielono łazienkę, której dotychczas nie było. Modernizacje świetlic znacznie podwyższyły komfort przebywania i pracy w nich, co już przełożyło się na zwiększoną frekwencję oraz skuteczniejsze upowszechnianie profilaktyki uzależnień.

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026 oraz ze środków własnych Gminy Czarnków.

Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego: 84.429,00 zł

Środki własne Gminy Czarnków: 12.545,00 zł

czarnkowgmina.pl