Zakrzewo uchwaliło budżet na 2020 rok

Najnowsze Polityka Wydarzenia Złotów
ZAKRZEWO. Rady Gminy Zakrzewo jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na przyszły rok, która jednocześnie jest pierwszym wspólnym budżetem władz gminy tej kadencji.

Szczegółowo projekt budżetu oraz związanej z nim ściśle Wieloletniej Prognozy Finansowej omówił skarbnik gminy, Damian Czajka. Wójt Marek Buława podkreślił, że jest to trudny, ale dobry budżet, który osobiście nazywa drogowym, bowiem duży nacisk położono na inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury drogowej.

W jego ocenie dużym problemem dla samorządów są obciążenia, o których decydują władze centralne, dlatego też nie jest możliwe zrealizowanie aż tylu pomysłów, jak życzyliby sobie mieszkańcy. Wójt zaznaczył jednak, że to dopiero pierwszy wspólny budżet nowych władz i jest przekonany, że w ciągu kolejnych czterech lat uda się przeprowadzić wspólnymi siłami wiele ważnych inwestycji i inicjatyw.

Za uchwałą budżetową głosowali wszyscy radni obecni na sesji. Łączna kwota dochodów to 20 mln 781 tys. zł, wydatków zaś 23 mln 850 tys. zł co daje deficyt na poziomie 3 mln 069 tys. zł.

Na inwestycje w 2020 r. przeznaczona zostanie kwota 4 milionów złotych, wśród najważniejszych przyszłorocznych zadań wymienić należy następujące:

– budowa chodnika przy ul. Kujańskiej w Zakrzewie

– budowa drogi gminnej w Kujankach

– przebudowa dróg gminnych w Starej Wiśniewce

– przebudowa drogi gminnej w Poborczu

– przebudowa drogi gminnej w Drożyskach Wielkich

– przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie (ul. Złotowska)

– budowa oświetlenia solarnego na promenadzie w Zakrzewie

– budowa edukacyjnej ścieżki ekologicznej

– zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

– wymiana nawierzchni boiska sportowego przy szkole w Starej Wiśniewce

– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głomsku

– zagospodarowanie centrum w Starej Wiśniewce w zakresie przebudowy drogi gminnej

– budowa zbiornika retencyjnego przy hydroforni w Starej Wiśniewce

– modernizacja oczyszczalni ścieków w Zakrzewie

– budowa sali wiejskiej w Śmiardowie Złotowskim

– wymiana dachu sali wiejskiej w Głomsku

– dofinansowanie odnowy fasady budynku Domu Polskiego w Zakrzewie

– wymiana pokrycia dachowego szkoły i hali sportowej w Zakrzewie

– wymiana ogrodzenia w przedszkolu w Zakrzewie.

 UG Zakrzewo