ZAPADŁ WYROK DLA KIEROWCY, KTÓRY ZNACZNIE PRZEKROCZYŁ PRĘDKOŚĆ

Chodzież Najnowsze Regiony Wydarzenia

W związku z licznymi komentarzami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, a dotyczącymi nieprzyjmowania mandatów karnych w związku z przekroczeniami prędkości, opisujemy, jak zakończyła się jedna z takich spraw.

W kwietniu ubiegłego roku w miejscowości Margońska Wieś kierowca pojazdu marki Kia przekroczył dopuszczalną prędkość o 68 km/h w miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h. 47-letni kierowca skorzystał z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego, w związku z czym suma summarum sprawa trafiła na wokandę. W czerwcu tego roku zapadł wyrok, w którym uznano obwinionego za winnego popełnienia wykroczenia i wymierzono mu karę grzywny w kwocie 2000 złotych. Dodatkowo na rzecz Skarbu Państwa zasądzono koszty sądowe w kwocie ponad 2700 złotych. Obwiniony nie zgodził się z takim wyrokiem, w związku z czym jego obrońca złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Pod koniec września Sąd Okręgowy w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, a nadto zasądził od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa kolejne koszty za postępowanie odwoławcze oraz II instancję w łącznej kwocie 250 złotych. Tym samym obwiniony musi zapłacić prawie 5 tysięcy złotych i zapewne pokryć koszty związane z korzystania z usług mecenasa.

Policja w Chodzieży przypomina, że formacja nasza służy społeczeństwu i jest przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego między innymi poprzez wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. W przypadku wykroczeń kara stanowi dolegliwość będącą konsekwencją jego popełnienia. Jej celem jest między innymi zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości, oddziaływanie zapobiegawcze i wychowawcze na społeczeństwo poprzez podkreślenie, że popełniony czyn zabroniony, będący wykroczeniem, nie pozostaje bezkarny. Mamy nadzieję, że przytoczony przypadek skłoni niektórych kierowców do refleksji zarówno w zakresie właściwych postaw podczas kontroli drogowych, kiedy to policjant ujawnił wykroczenie, jak i samego poruszania się po drogach. Pamiętajmy, że wprowadzone ograniczenia prędkości mają służyć naszemu bezpieczeństwu.

KPP Chodzież