Zapraszamy do Centrum Aktywności Seniora w Chodzieży

Chodzież

Chodziescy seniorzy codziennie w godz. 8:00 – 14:00 mogą gościć w Centrum Aktywności Seniora, które funkcjonuje przy ul. Dworcowej 1.

Centrum działa w ramach projektu  pn. „Działalność Centrum Aktywności Seniora” realizowanego przez Chodzieski Klub Gospodarczy, a współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej w Chodzieży. Centrum Aktywności Seniora (CAS) to miejsce integracji i spotkań osób starszych. Działalność Centrum polega na aktywizacji seniorów, wspieraniu ich aktywności, a tym samym zapobieganiu skutkom wykluczenia z powodu wieku. Miejsce jest otwarte dla każdego mieszkańca Chodzieży, jedynym kryterium jest wiek – minimum 60 lat. Na seniorów codziennie czekają różne aktywności: bezpłatne zajęcia gimnastyczne, zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację, spotkania świetlicowo-towarzyskie. Raz w miesiącu planowane są spotkania z ciekawymi ludźmi lub wykłady dotyczące ważnych, życiowych tematów takich jak zdrowie, bezpieczeństwo, dieta, zdrowy tryb życia, prawo. Każdego dnia  seniorzy mogą  spotykać się w Centrum, spędzić swój wolny czas ze znajomymi i przyjaciółmi. Ideą działalności CAS jest umożliwienie osobom 60+ aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym, a także ułatwienie nawiązania nowych relacji międzyludzkich. Celem podejmowanych działań jest poprawienie jakości i poziomu życia seniorów.

Przedstawiamy tygodniowy harmonogram zajęć:

PONIEDZIAŁEK

8-10.30 SPOTKANIA ŚWIETLICOWO-TOWARZYSKIE

10.30 – 11.30 ZAJĘCIA RUCHOWE (SALA KAZURO)

11.30 – 12.30 ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE PAMIĘĆ I KONCENTRACJĘ

12.30 – 14.00 CZAS WOLNY, ZAJĘCIA WG POTRZEB

 

WTOREK

8-10.30 SPOTKANIA ŚWIETLICOWO-TOWARZYSKIE

10.30 -11.30 ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE PAMIĘĆ I KONCENTRACJĘ

11.30 – 12.30 ROZMOWY, WYKŁADY, POGADANKI NA TEMATY EDUKACYJNE

12.30 – 14.00 CZAS WOLNY, ZAJĘCIA WG POTRZEB

 

ŚRODA

8-10.30 SPOTKANIA ŚWIETLICOWO-TOWARZYSKIE

10.30 – 12.30 DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH I ZESPOŁOWYCH

12.30 – 14.00 CZAS WOLNY, ZAJĘCIA WG POTRZEB

 

CZWARTEK

8-10.30 SPOTKANIA ŚWIETLICOWO-TOWARZYSKIE

10.30 – 11.30  ZAJĘCIA RUCHOWE (SALA KAZURO)

11.30 – 12.30 ZAJĘCIA PLASTYCZNE

12.30 – 14.00 CZAS WOLNY, ZAJĘCIA WG POTRZEB

 

PIĄTEK

8-10.30 SPOTKANIA ŚWIETLICOWO-TOWARZYSKIE

10.30 – 11.30 ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE PAMI/ĘĆ I KONCENTRACJĘ

11.30 – 12.30 PRZEGLĄD PRASY, BILBLIOTERAPIA

12.30 – 14.00 CZAS WOLNY, ZAJĘCIA WG POTRZEB

samorząd.gov.pl