Zapraszamy na wernisaż

Kultura Najnowsze Piła Wydarzenia
Elżbieta Wasyłyk. Forma Dei / Morfologia światła: Galeria BWA w Pile, piątek, 13 maja, godz. 19.00
Elżbieta Wasyłyk – malarka, poetka, teoretyk sztuki, dr hab. Profesor Akademii Sztuki w Szczecinie. W 2017 roku otrzymała Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego za całokształt pracy twórczej w dziedzinie sztuki. Jest autorką kilku rozległych cykli malarskich, są to: Pascha, Kształt obecności, Re-Kreacja-Misterium osoby, Chopin, Ćwiczenia duchowe.
Wykonała polichromię w kaplicy kościoła Bożego Ciała w Szczecinie, płótna dla kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej i polichromie w prezbiterium kościoła pw. Jana Chrzciciela w Trzciance. Zaprojektowała Pomnik Niepodległości dla Trzcianki. Projekty jej witraży zostały zrealizowane m.in. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie oraz w kościele w Pile – Motylewie. Jest autorką monografii Personalizm w malarstwie polskim. Symptomy personalizacji sztuki, 2016, skryptu dla studentów: Struktura obrazu. Malarstwo i rysunek 2017 oraz traktatu malarsko- -teoretycznego: Anatomia obrazu. Morfologia koloru, 2021.
Wydała cztery tomiki poezji: Sen o domu, Niebo nad sześcianem, Kształt obecności oraz Spotykamy się.
Do niektórych swoich tekstów (np. poemat „Sen o domu”) pisze muzykę. Autorka wielu wystaw indywidualnych, wydarzeń dydaktycznych Obraz i Muzyka oraz uczestniczka licznych wystaw zbiorowych, m.in. prestiżowych projektów międzynarodowych: Projekt 966, Niewiasta obleczona w słońce oraz Znaki Apokalipsy 2020 – Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu oraz ogólnopolskiej wystawy sztuki współczesnej Wyszyński Pater Patriae zorganizowanej w 2022 roku przez Wydział Sztuk Pięknych i Wydział Teologiczny UMK w Toruniu.
Zwiedzanie wystawy: 13 maja – 10 czerwca 2022 r. w godz.: pon.– pt. 9.00–15.00 środa 9.00–19.00 (…) Forma Dei jest próbą ukazania Maryi z Nazaretu i Jej tajemnicy. Św. Augustyn nazwał Ją Formą Dei, ponieważ dzięki pełnej łasce bożej uformowała Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata fizycznie i duchowo i tak samo, według tej samej zasady – będącej najczystszą relacyjnością osobową z Bogiem, formuje każdego, kto się Jej powierza. Jej osoba związana nierozerwalnie z faktem wykupienia ludzkości z lucyferiańskigo zła jest nie tylko depozytem wiary, ale faktem historycznym. (…) Elżbieta Wasyłyk
Edyta Kin
specjalista ds. promocji i wydawnictw
Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile