Zaprojektuj Osiedle Zielone Wzgórza w Pile

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Prezydent Miasta Piły oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) zapraszają do udziału w konkursie jednoetapowym, studialnym, urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowoczesnego, funkcjonalnego, ekonomicznego i przyjaznego mieszkańcom osiedla mieszkaniowego.

Konkurs organizowany jest w celu uzyskania spójnej, atrakcyjnej przestrzennie i sprawnej funkcjonalnie propozycji przekształcenia obszaru obejmującego tereny powojskowe (poligon) o pow. około 54 ha, położone na wschód od centrum Piły, przy trasie wylotowej z miasta w kierunku Bydgoszczy.

Wszelkie informacje o Konkursie w tym harmonogram konkursu, Regulamin Konkursu, załączniki formalne niezbędne do złożenia wniosku o dopuszczenie oraz materiały projektowe do przygotowania opracowań konkursowych można znaleźć na stronie internetowej Konkursu: www.architektsarp.pl/zielone-wzgorza

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora upływa 8 października 2021 r., godz. 14.00.

Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Platforma Komunikacji Elektronicznej, dostępna pod adresem: https://epk.sarp.pl

Termin składania Prac Konkursowych do dnia 24 stycznia 2022 r., godz. 15.00.

Konkurs rekomendowany przez SARP. Nr referencji: 012/R/2021.

(pila.pl)