Sukces pielęgniarstwa ANS w Pile – akredytacja na 5 lat!

Edukacja Na sygnale Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia Zdrowie

Katedra Pielęgniarstwa Akademii Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile, od lat kształci kadry medyczne regionu. Doskonały proces dydaktyczny oraz przede wszystkim, wyjątkowe umiejętności praktyczne, docenione zostały przez Ministerstwo Zdrowia, które przekazało Uczelni certyfikat akredytacyjny dla kierunku pielęgniarstwo II stopnia – na kolejnych 5 lat.


Tak wysoka akredytacja, jest wynikiem wizytacji kierunku, która prowadzona była przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych.


Certyfikat wręczony został przez Wiceministra Zdrowia, Podsekretarza Stanu – Piotra Brombera oraz Wiceministra Rozwoju i Technologii, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. inwestycji zagranicznych – Grzegorza Piechowiaka.


Ministrowie mieli również okazję zapoznać się z nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych ANS w Pile, z Centrum Fizjoterapii oraz z karetką pogotowia, w której umiejętności doskonalą studenci kierunków medycznych pilskiej Uczelni.
Podczas spotkania Ministrowie omówili z Władzami Rektorskimi oraz Kierownictwem Katedry Pielęgniarstwa, plany rozwojowe kierunków medycznych, które poprawić mają m.in. komunikację z pacjentem.

Aleksandra Fabiszak
Kierownik Działu Rektora
Rzecznik prasowy
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile