To już 41 lat…

Najnowsze Piła Trzcianka Wydarzenia

PIŁA. Dzisiaj Dzień Solidarności i Wolności. Obchodzimy go w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych zawartych pomiędzy władzami komunistycznymi, a przedstawicielami komitetów strajkowych. W tym roku przypada 41. rocznica tych wydarzeń.

31 sierpnia przypomina o roli, jaką ówczesna Solidarność odegrała w procesie obalenia systemu komunistycznego w Europie. O roli tych, którzy walczyli z opresyjnym systemem władzy o przywrócenie praw obywatelskich i pracowniczych, o wolność słowa, wolny kraj.


Dla upamiętnienia wydarzeń z 1980 r., prezydent Głowski złożył dziś w imieniu pilan kwiaty pod pamiątkową tablicą na rondzie Solidarności i przypomniał jak ważne znaczenie – również współcześnie – ma wolność i solidarność.

(pila.pl)/(Red.)