Zatopią się w tradycjach Krajny

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W najbliższy piątek i sobotę (9 ? 10 lipca) warsztatami literackimi i rękodzielniczymi rozpoczyna się realizacja projektu ?EtnoPolska 2021 ? Zatopieni w Tradycji Krajny?, dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej ?ART ? Talent? działające przy MDK ?Iskra? w Pile wraz z partnerami projektu zaplanowali szereg przedsięwzięć przybliżających lokalną kulturę i dziedzictwo oraz budowanie własnej tożsamości powiązanej z Krajną:
– warsztaty literackie z użyciem elementów gwary krajeńskiej (z wydrukiem pokłosia),
– warsztaty rękodzielnicze “Haft krajeński”,
– warsztaty taneczno-wokalne z opiekunem artystycznym krajeńskiego zespołu ludowego,
– warsztaty ceramiczne (podstawy wzoru krajeńskiego) – wydarzenie organizowane
w Białośliwiu,
– warsztaty artystyczne z wykorzystaniem symboli Krajny,
– warsztaty kulinarne (regionalne krajeńskie potrawy),
– wystawę fotograficzną “Piękno tradycji” dokumentującą proces twórczy artystów zaangażowanych w projekt (z uwypukleniem powstających motywów krajeńskich),
– tradycje krajeńskie w plenerze – muzyka, taniec, śpiew, stroje, symbole i tradycje krajeńskie (wydarzenie organizowane w Białośliwiu),
– “Krajna dla najmłodszych” – warsztaty artystyczne z wykorzystaniem wzorów i motywów krajeńskich,
– wydanie publikacji pisanych gwarą krajeńską (w tym dokumentujących zwyczaje, obyczaje, tradycje i życie codzienne dawnych mieszkańców Krajny).

TRWA NABÓR uczestników do projektu ? dokumenty rekrutacyjne dostępne są pod linkiem:

Warsztaty literackie i rękodzielnicze 9-10 lipca 2021r. | MDK Piła.

Większość planowanych wydarzeń będzie miała charakter międzypokoleniowy – ich odbiorcami będą zarówno dzieci,
młodzież jak i dorośli. Zakłada się również udział osób niepełnosprawnych oraz seniorów.
Wstęp na wszystkie planowane wydarzenia jest bezpłatny.

Projekt oraz wszystkie jego elementy zostały objęte honorowym patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego. Lokalne dziedzictwo kulturowe to jedna z osi priorytetowych ?Partnerstwa dla rozwoju Krajny? utworzonego w ramach pilotażowego programu realizowanego z udziałem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez samorządy reprezentujące odbiorców niniejszego projektu. Dorobek Krajny ma stać się podstawą rozwoju społeczności Północnej Wielkopolski.

Nazwa programu: EtnoPolska 2021
Nazwa zadania: ?Zatopieni w tradycji Krajny?
Instytucja zarządzająca programem: Narodowe Centrum Kultury
Okres realizacji: 09.07 ? 15.10.2021r.
Całkowity koszt realizacji zadania: 52 117,00 zł
Wysokość dofinansowania NCK: 49 000,00 zł
Partnerzy projektu:

  1. Młodzieżowy Dom Kultury ?ISKRA? w Pile,
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu,
  3. Koło Gospodyń Wiejskich w Wolsku.

MDK ISKRA