Zbiórka sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy

Interwencje kraj Na sygnale Najnowsze Piła Polityka

W związku z wystosowanym apelem przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, jednostki Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu pilskiego przyłączyły się do akcji związanej z przekazaniem sprzętu pożarniczego dla ukraińskich strażaków.

Dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony jednostek z terenu powiatu pilskiego udało się zgromadzić pokaźną ilość sprzętu, który zostanie przekazany ukraińskim strażakom.

Informujemy, że akcja nadal trwa. W dalszym ciągu można dostarczać do Komendy Powiatowej PSP w Pile sprzęt z listy przekazanej przez stronę ukraińską :

1. Kamery termowizyjne,

2. Agregaty prądotwórcze (o mocy co najmniej 400 kV),

3. Węże pożarnicze 32 mm, typu T,

4. Węże pożarnicze 51 mm, typu T,

5. Węże pożarnicze 77 mm, typu T,

6. Agregaty pompowe o wydajności co najmniej 600 l/min, z kompletem węży,

7. Prądownice,

8. Motopompy o wydajności nie mniejszej niż 600 l/ min z kompletem węży,

9. Agregaty prądotwórcze o mocy 100 – 150 kV,

10. odzież specjalna typu NOMEX (może być z napisem PSP),

11. Strażackie buty specjalne,

12. Hełmy strażackie,

13. Rękawice strażackie,

14. Rękawice ochronne dla ratowników,

15. Kominiarki pod hełmy strażackie,

16. Torby medyczne typu PSP R-1.

17. Pojazdy pożarnicze

Przypominamy, że sprzęt może być nowy, jak i używany, lecz musi być sprawny i w bardzo dobrym stanie technicznym. Prosimy o przekazywanie sprzętu tylko i wyłącznie wymienionego w wyżej wymienionej liście.

  • PSP Piła