Zbiórka sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy

Chodzież Interwencje Na sygnale Najnowsze Polityka Wydarzenia
Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak ogłosił zbiórkę sprzętu dla strażaków z Ukrainy. Strażacy z powiatu chodzieskiego zebrali sprzęt dla strażaków z Ukrainy, którzy podejmują działania ratownicze w obliczu ataków wojennych na ich kraj.
Zebrano następujący sprzęt od Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chodzieskiego oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży:
 • węże pożarnicze 52 mm, typu T,
 • węże pożarnicze 75 mm, typu T,
 • prądownice,
 • motopompy,
 • odzież specjalna strażacka typu NOMEX,
 • strażackie buty specjalne,
 • hełmy strażackie,
 • rękawice strażackie,
 • kominiarki pod hełmy strażackie,
 • torby medyczne typu PSP R,

Dziękujemy jednostkom OSP z powiatu chodzieskiego za szybkie włączenie się w akcję zbiórki sprzętu dla strażaków z Ukrainy.
#SolidarnizUkrainą
 • Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.
 • Zdjęcia: archiwum JRG.