#solidarnizUkrainą

Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia
W niedzielę od rana na terenie gminy Wysoka trwały ostatecznie ustalenia z przedstawicielami firmy Hjort Knudsen w sprawie czasowego przekazania części obiektu należącego do powiatu pilskiego na funkcje hotelowe dla rodzin ukraińskich pracowników tej firmy, którzy w sobotę razem z Artur Kłysz, burmistrzem Wysokiej gościli u starosty pilskiego Eligiusz Komarowski.
– Wspólnie z Kazimierzem Wasiakiem, Przewodniczącym Rady Powiatu, Zdzisławą Bosak-Kawa i Ewa Ramusiewicz, radnymi Rady Powiatu, szybko podjęliśmy konkretne działania, aby udostępnić naszym gościom z Ukrainy we współpracy ze wspomnianą firmą jeden z naszych obiektów w Kijaszkowie, gdzie w przyzwoitych warunkach będzie mogło mieszkać około 100 osób – mówi starosta.
Na tym nie koniec. W niedzielę starosta Eligiusz Komarowski uczestniczył także w wideokonferencji z Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolskina temat koordynowania działań pomocowych dla obywateli Ukrainy, głównie dotyczących przekazywania darów.
– Zamierzenia są takie, że dostawy darów bezpośrednio na teren Ukrainy będą koordynowane z Poznania, a dary zebrane lokalnie dowożone tam do dużego magazynu, konfekcjonowane, paletowane i specjalnie oznakowanymi transportami dowożone na Ukrainę. Pozostałe akcje będą koordynowane lokalnie z nastawieniem, że to co zbieramy tutaj będziemy przekazywać obywatelom Ukrainy, którzy już zamieszkują u nas. Szczegóły wkrótce – mówi starosta.
🚒Działania pomocowe podjęli również strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Pile, którzy przeprowadzili szybką akcję zbierania sprzętu strażackiego dla swoich kolegów po fachu na Ukrainie.
  • Starostwo Powiatowe w Pile