Zielona Piła może wywieźć Twoje wielkie gabaryty

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. znów pojawiają się odpady wielkogabarytowe przy altanach śmietnikowych i pojemnikach na śmieci. To wbrew przepisom. 

Przypominamy, że nie wolno wystawiać odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i należy je wywozić samemu do Tymczasowego Punktu Zbiórki na ul. Łącznej (Altvater). Mając na uwadze to, że nie każdy ma takie możliwości, Spółdzielnia socjalna Zielona Piła uruchomiła usługę wyniesienia i wywozu niepotrzebnych rzeczy.

Prosimy jednocześnie o zgłaszanie do Straży Miejskiej i zarządców sytuacji związanych z zaśmiecaniem miasta.

(Red.)