Złap spis w gminie!

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Trzcianka Wydarzenia Złotów

Zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie ?Złap spis w gminie!?.

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego samochód oznaczony naklejką Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, poza miejscem stałego parkowania (np. poza parkingiem urzędu gminy).

Konkurs trwa od 21 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.

Plik ze zdjęciem, w formacie JPEG w rozmiarze nieprzekraczającym 5 MB, należy wysłać na adres Konkurs_POZ@stat.gov.pl
do 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2021 r., do godz. 24.00. Należy także dołączyć skan lub zdjęcie oświadczenia.

Organizator nagrodzi pierwszych 15 uczestników Konkursu w każdym miesiącu jego trwania.

Szczegóły: https://tiny.pl/9xlzm

(pila.pl)