Żłobek Gminny w Lipce otwarty!

Najnowsze Wydarzenia Złotów

LIPKA. Na ten dzień z niecierpliwością czekali rodzice maluszków. Wczoraj, przy ulicy Gajowej  w Lipce uroczyście otwarto Żłobek Gminny.

Wójt Gminy Lipka Przemysław Kurdzieko przywitał przybyłych gości i podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie tej placówki. Symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady Gminy Lipka Piotr Wandas, dyrektor żłobka Marta Gram,  Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, Monika Donke-Cieślewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej UW Monika Donke-Cieślewicz oraz Wójt Gminy Lipka Przemysław Kurdzieko.

Żłobek poświęcił i poprowadził wspólną modlitwę za jego pomyślne funkcjonowanie ks. Tadeusz Łuczyk. Następnie dyrektor Marta Gram oprowadziła gości po kolorowych pomieszczeniach żłobka, w których po raz pierwszy bawiły się dzieci wraz z rodzicami, po czym zaprosiła wszystkich przybyłych na tort i przygotowany poczęstunek.

W otwarciu Żłobka Gminnego w Lipce uczestniczyli: Jacek Bogusławski ? Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jacek Marcinkowski ? asystent posła Grzegorz Piechowiak, Renata Wójtowicz ? asystent poseł Marii Janyski, Ryszard Goławski  ? Starosta Złotowski, Julian Brewka ? Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego, Monika Donke-Cieślewicz ? Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej UW, ksiądz Tadeusz Łuczyk, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie Gminy Lipka oraz powiatu złotowskiego, Przewodniczący i Radni Gminy Lipka, Sołtys Lipki ? Patryk Maniak, Zbigniew Ladorucki ? właściciel firmy ?Ladrok? wraz z pracownikami, Pracownicy Urzędu Gminy w Lipce oraz żłobka.

***

Przypomnijmy. Prace przy budowie żłobka rozpoczęły się w lipcu 2019 roku i trwały do grudnia. Tę inwestycję zrealizowano w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ?MALUCH+? 2019. Podzielono ją na dwa etapy. W pierwszym wykonywane zostały roboty budowlane wewnątrz budynku oraz na zewnątrz (budowa placu zabaw). Wybudowano schody wejściowe, wyburzono ścianki wewnątrz obiektu i wykonano nowe, przebudowana została instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, zamontowano nową instalację elektryczną, stolarkę okienną i drzwiową, założono  okładziny, tynki ścian, przebudowany został także system wentylacji. Drugi etap prac polegał na wyposażeniu pomieszczeń w niezbędne meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki.

Na utworzenie żłobka w Lipce (w celu ułatwieniu powrotu na rynek pracy rodzicom dzieci do lat 3) gmina pozyskała dotację w wysokości 600 000,00 zł z Programu resortowego Maluch + 2019.  Umowa została podpisana z Wojewodą Wielkopolskim środki własne to 150 000,00 zł.

 (Red.)/ Gmina Lipka (FB)