Złoci Jubilaci Krystyna i Edward Pawlikowscy

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. Złote gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowali w sali ślubów Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu państwo Krystyna i Edward Pawlikowscy.

Jubilaci otrzymali medale przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia wręczył Burmistrz Gminy i Miasta Piotr Wojtiuk. Burmistrz, składając życzenia Jubilatom podkreślił, że mogą być oni wzorem dla innych, podziękował za duże zaangażowanie w budowaniu trwałego związku opartego na szacunku, zrozumieniu, miłości i odpowiedzialności, a także za wkład pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Jubilatom towarzyszyła najbliższa rodzina. Po wzniesieniu toastu szampanem był czas na rozmowę, chwilę wspomnień i życzenia od bliskich.

Jubilatom składamy najlepsze życzenia, spełnienia marzeń, długich lat życia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic.

 

UM Jastrowie